Tham dự kỳ họp có PGS.TS. Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành viên Hội đồng trường; PGS.TS. Trần Quang Quý - Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành viên Hội đồng trường. Về phía Nhà trường có TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; các thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đại diện một số phòng ban, trung tâm của Nhà trường.

Đại biểu tham dự kỳ họp

Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Hội đồng trường, căn cứ nội dung các tờ trình, các thành viên Hội đồng trường đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về các dự thảo báo cáo, dự thảo nghị quyết; kế hoạch năm học 2020 - 2021; dự thảo Quy chế làm việc của Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Vinh và một số nội dung khác.

TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Chủ tịch Hội đồng trường điều hành kỳ họp

Với tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm cao, trên cơ sở các ý kiến thảo luận, các thành viên Hội đồng trường đã thống nhất và biểu quyết thông qua một số nội dung liên quan đến hoạt động của Hội đồng trường bao gồm: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Hội đồng trường trên cơ sở chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện theo ý kiến góp ý của các thành viên; Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết thành lập và danh sách các Ban Hội đồng trường: Ban Quản trị chiến lược, Ban Đào tạo - Khoa học, Ban Tổ chức - Nhân sự, Ban Tài chính - Tài sản; Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng trường.

PGS.TS. Nguyễn Hoa Du - Phó Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu

Hội đồng trường đã dành thời gian để phân tích, thảo luận và biểu quyết thông qua Kế hoạch năm học 2020 - 2021 của Nhà trường. Cụ thể, về chỉ tiêu chung: Nhà trường đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm học 2020 - 2021; Thành lập các Trường thuộc: Trường Sư phạm, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Kinh tế và Trường trực tuyến; Xây dựng chương trình đào tạo tiên tiến: Sư phạm Toán học, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh; chương trình đào tạo chất lượng cao: Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh, Tài chính Ngân hàng, Du lịch; Có 100% số học phần được quản lý qua Hệ thống LMS, trong đó tối thiểu 50% học phần có bài giảng E-learning; Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Cựu chiến binh được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Về các chỉ tiêu cụ thể gắn với một số lĩnh vực hoạt động của Nhà trường gồm: kế hoạch tuyển sinh năm 2021; mở mã ngành, chuyên ngành; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; đăng ký giải thưởng, công bố khoa học; hội nghị, hội thảo khoa học các cấp; xuất bản tài liệu, giáo trình; kiểm định chất lượng chương trình đào tạo; một số kế hoạch, chỉ tiêu khác trên cơ sở đảm bảo các quy định hiện hành, phù hợp với thực tiễn hoạt động của Nhà trường.

TS. Nguyễn Anh Chương - Thư ký Hội đồng trường phát biểu.

Cũng tại kỳ họp, Hội đồng trường đã cho ý kiến về dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Vinh, dự thảo Quy định hoạt động giám sát của Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hội đồng trường giao cho Thường trực Hội đồng trường thực hiện quy trình thẩm định, thẩm tra, phối hợp với Ban Giám hiệu tiếp tục bổ sung, hoàn thiện dự thảo Quy chế để Đảng ủy Trường cho ý kiến trước khi trình Hội đồng trường xem xét, quyết định tại kỳ họp tiếp theo.

HĐT