TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì Kỳ họp

Tham dự Kỳ họp thứ bảy của Hội đồng trường có PGS.TS. Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT; PGS.TS. Trần Quang Quý - Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT; GS.TS. Trần Công Phong - Nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam; các thành viên Hội đồng trường trong Trường. TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì kỳ họp.

TS. Nguyễn Anh Chương - Thư ký Hội đồng trường trình bày một số nội dung của Kỳ họp

Tại kỳ họp, trên cơ sở các tờ trình và hồ sơ của Hiệu trưởng và Thường trực Hội đồng trường trình, Hội đồng trường đã dành phần lớn thời gian để cho ý kiến và thảo luận các nội dung liên quan. Căn cứ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà trường khóa XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Vinh, Quy chế làm việc của Hội đồng trường; trên cơ sở thảo luận, phân tích kỹ lưỡng, khách quan, xem xét toàn diện và xuất phát từ thực tiễn của Nhà trường, Hội đồng trường đã thống nhất cao và quyết nghị thành lập 3 trường thuộc, 1 viện và bổ nhiệm lại, bổ nhiệm 2 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh.

3 trường thuộc, 1 viện được quyết nghị thành lập là Trường Sư phạm, Trường Kinh tế, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trực tuyến.

2 Phó Hiệu trưởng được bổ nhiệm lại và bổ nhiệm là TS. Trần Bá Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2015 - 2020, thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 và TS. Nguyễn Thị Thu Cúc - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Trưởng khoa Kinh tế, thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025.

PGS.TS. Nguyễn Hoa Du - Phó Chủ tịch Hội đồng trường trình bày các báo cáo thẩm định

 Kỳ họp lần này, trên cơ sở tờ trình, báo cáo tổng hợp tiếp thu ý kiến góp ý của các tập thể và cá nhân, dự thảo Quy chế Dân chủ do Hiệu trưởng tổ chức xây dựng trình Hội đồng trường, báo cáo thẩm định của Hội đồng trường, Kỳ họp đã thảo luận và biểu quyết thông qua ban hành Quy chế dân chủ Trường Đại học Vinh.

Kỳ họp cũng đã thống nhất tiếp tục nghiên cứu, bổ sung hồ sơ để xin ý kiến các thành viên Hội đồng trường về việc mở ngành Kỹ thuật Điện tử và Tin học.

GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng, Thành viên Hội đồng trường phát biểu

Các thành viên Hội đồng trường ngoài trường cho ý kiến vào các Đề án, nội dung Kỳ họp

Toàn cảnh Kỳ họp

Hội đồng trường đã ủy quyền cho Thường trực Hội đồng trường, Hiệu trưởng Nhà trường tiếp tục bổ sung, hoàn thiện thủ tục, hồ sơ liên quan theo quy định để sớm ban hành Nghị quyết về các nội dung đã quyết nghị, làm căn cứ triển khai thực hiện theo Quy chế làm việc của Hội đồng trường.

Theo TT ĐHV